Genome assembly of wild tea tree DASZ reveals pedigree and selection history of tea varieties

Zhang, Weiyi; Zhang, Youjun; Qiu, Haiji; Guo, Yafei; Wan, Haoliang; Zhang, Xiaoliang; Scossa, Federico; Alseekh, Saleh; Zhang, Qinghua; Wang, Pu; Xu, Li; Schmidt, Maximilian Heinrich-Wilhelm; Jia, Xinxin; Li, Daili; Zhu, Anting; Guo, Fei; Chen, Wei; Ni, Dejiang; Usadel, Björn; Fernie, Alisdair R.; Wen, Weiwei (Corresponding author)

London] : Nature Publishing Group UK (2020)
Journal Article

In: Nature Communications
Volume: 11
Page(s)/Article-Nr.: 3719

Institutions

  • Department of Biology [160000]
  • Chair of Molecular Botany [161110]